O Addendi

Pučko otvoreno učilište ADDENDA osnovano je 2001. godine i jedno je od prvih privatnih pučkih otvorenih učilišta u Istri. ADDENDA se bavi obrazovanjem odraslih i to kroz srednjoškolsko obrazovanje, razna verificirana osposobljavanja i usavršavanja, radionice i druga obrazovanja. 

Dosad je ADDENDA kroz svoje programe uspješno educirala preko 5000 polaznika i uspostavila prisan poslovni odnos sa mnogim velikim poduzećima kao što su: Holcim Hrvatska d.o.o., Istarske ceste d.d., Bina-Istra d.d., Herculanea Pula d.o.o., Cesta d.o.o., Pula parking d.o.o., Istra d.d., Arena d.o.o., Agrokoka Pula d.o.o., Uljanik brodogradilište d.d., Plodine d.o.o., Namještaj Mima d.o.o., NP Brijuni, Arenaturist d.d., Hrvatski zavod za zapošljavanje Pula i mnogim malim i srednjim poduzetnicima. 

U stalnom smo kontaktu sa gospodarskim subjektima i građanima na području Istre jer želimo, u suradnji sa Vama, realizirati usvajanje novih znanja i vještina koja će Vam omogućiti bolje i uspješnije obavljanje radnih zadataka te osobni razvoj. Naš je cilj stalno povećanje tržišnog udjela uz postizanje još višeg stupnja kvalitete usluga i prepoznatljivosti ADDENDE. Također misija nam je motiviranost i timski rad naših preko 100 priznatih kvalificiranih stručnjaka - vanjskih suradnika. 

Svjedoci smo mnogih vladinih mjera kojima se obrazovanje odraslih institucionalizira, donešen je Zakon o obrazovanju odraslih, osnovana Agencija za obrazovanje odraslih, sve se češće govori o društvu znanja i cjeloživotnom obrazovanju. Želimo li uhvatiti korak sa razvijenim europskim zemljama na tom polju, morati ćemo više ulagati u obrazovanje i prihvatiti europske standarde.

Potrebe za obrazovanjem odraslih

U Istri postoje brojne potrebe za obrazovanjem odraslih koje ADDENDA može realizirati za Vas i one su vezane uz radno mjesto, slobodno vrijeme i osobni razvoj.

Vezane uz radno mjesto

Ako nemate završenu srednju školu a vaše radno mjesto to zahtijeva; završili ste trogodišnju srednju školu i želite upisati IV. razed kao doškolovanja i dostići uvjete za bolje radno mjesto ili upis na fakultet; želite promijeniti radno mjesto i upisati prekvalifikaciju; vaše radno mjesto zahtijeva nova znanja ili certifikat kojim se dokazuje vaše znanje; često se pojavljuje potreba za obnavljanjem znanja i produživanjem licenci za rad; jednostavna i manje složena zanimanja traže kraća osposobljavanja i usavršavanja kojima se stječu potrebna znanja i vještine. 

Vezane uz slobodno vrijeme

Produžavanjem životnog vijeka sve se više javlja potreba za što kvalitetnije provedenim slobodnim vremenom u kojem se mogu koristiti vještine i znanja koja se stječu na različitim edukacijama.

Vezane uz osobni razvoj

Mnogi danas, zbog ubrzanog ritma života, obaveza i stresnih situacija osjećaju potrebu da se posvete sebi, svom osobnom razvoju, prepoznaju procese i kvalitetno utječu novim stečenim znanjem na sebe i svoju okolinu.

ADDENDA će i ubuduće reagirati na sugestije svojih polaznika i poslovnih partnera te u suradnji s Vama razvijati programe koji zadovoljavaju vaše interese i potrebe.
Osnovne vrijednosti na kojima se temelji naša strategija su: zadovoljstvo naših polaznika, vrhunska kvaliteta usluge i izgrađen odnos prema partnerima.