20. kolovoza 2018.

Strani jezici u Addendi!

Addenda ima u ponudi strane jezike: Engleski, Njemački i Talijanski.

Strani jezici u našoj ponudi: Engleski, Njemački i Talijanski jezik. Verificirani programi općeg jezika za engleski, njemački i talijanski, kao i 6 stupnjeva jezičnog znanja u Addendi usklađeni su s preporučenim europskim standardima i temelje se na dokumentu Vijeća Europe poznatim kao CEF (Common European Framework of Reference for Languages) ili u prijevodu, Zajednički europski referentni jezični okvir, a njegov sastavni dio čine europski prihvaćene razine jezičnih kompetencija.

CEF opisuje jezičnu kompetenciju na 6 razina: A1 – pripremni korisnik A2 – temeljni korisnik B1 – razvojni korisnik B2 – samostalni korisnik C1 – napredni korisnik C2 – vrsni korisnik Svaka od navedenih 6 razina podrazumijeva preporučeni broj sati učenja i jasno definirane jezične kompetencije koje su potrebne za prelazak na sljedeću razinu ; za stupanj A1 – 2 modula (1. i 2. modul/140 sati) za stupanj A2 – 2 modula (3. i 4. modul/140 sati) za stupanj B1 – 4 modula (5.- 8. modul/280 sati) za stupanj B2 – 2 modula (9. i 10. modul/140 sati) za stupanj C1 – 4 modula (11. - 14. modul/280 sati) za stupanj C2 – 2 modula (15. i 16. modul/140 sati).

Svjedodžba je javna isprava i može se upisati u E - radnu knjižicu.