20. rujna 2019.

Upisi u Addendi!

Besplatna radionica u listopadu

Besplatna radionica - Tjelesna aktivnost i naše zdravlje

Besplatna radionica u sklopu 13. tjedna cjeloživotnog učenja

01.10.'19 u 18:00 h u Addendi, Amfiteatarska 2, Pula