Cestar

Program osposobljavanja za zanimanje cestar realiziramo prema nastavnom planu i programu verificiranom od strane Ministarstva znanosti, obrazovanja i športa Republike Hrvatske.

Polaznik će se kvalitetno osposobiti za samostalno obavljanje poslova cestara.

Cilj:

Cilj i zadaća programa je osposobiti polaznike za:

  • Poslove i zadatke cestara,
  • Pravilno rukovanje strojevima, alatima i uređajima u samom procesu rada te njihovo održavanje,
  • Postizanje stručnosti, savjesnosti i urednosti u obavljanju poslova,
  • Bolje održavanje ceste i njene opreme s ciljem produženja eksploatacijskog vijeka te poboljšanje sigurnosti u cestovnom prometu.

Sadržaj programa:

Osposobljavanje sadrži teorijski i praktični dio programa. Nastavni predmeti teoretskog dijela programa su:

  • Propisi o sigurnosti u cestovnom prometu
  • Osnove građevinskog materijala
  • Osnove cestovnih građevina
  • Strojevi i uređaji za održavanje cesta i opreme cesta
  • Zaštita na radu.

Praktična nastava: polaznike se uvodi u područje rada i stjecanja vještina, na terenu, u neposrednim operacijama rada.

Provjera osposobljenosti: provjera teorijskog znanja i provjera stečenog praktičnog znanja i vještina.

Nastavni materijali uračunati u cijenu edukacije:

Skripte, prilagođene odraslima, koje se koriste kod osposobljavanja su u skladu s programom osposobljavanja koje je verificiralo Ministarstvo znanosti, obrazovanja i športa.

Izvođenje nastave:

Teoretska nastava će se organizirati u klasičnoj učionici sa svim potrebnim didaktičkim pomagalima. Praktična nastava nastava se organizira na terenu.

Uvjerenje:

Po uspješnom završetku usavršavanja polaznik postaje ponosan vlasnik uvjerenja o osposobljavanju – zanimanje cestar, javnog dokumenta kojim se zanimanje upisuje u radnu knjižicu.

Uvjeti upisa:

U program osposobljavanja za cestara mogu se upisati polaznici koji su završili osnovnu školu i zdravstveno su sposobni za obavljanje potrebnih radnih zadataka.

Kontaktiraj nas