Instruktor vožnje motornog vozila

Polaznici će uz teoretska i praktična znanja naučiti samostalno i odgovorno obavljati svoje zadaće. Prema zakonu o sigurnosti prometa na cestama instruktor vožnje je osoba sa završenom odgovarajućom stručnom spremom i uspješno završenim usavršavanjem za instruktora kojoj je izdana dozvola instruktora vožnje određene kategorije. Nakon završenog usavršavanja pri ADDENDI instruktor će moći obavljati slijedeće poslove: planirati, programirati i izvoditi nastavu iz predmeta prometna i sigurnosna pravila, planirati, pripremati i izvoditi obuku iz predmeta upravljanje vozilom na motorni pogon, provjeravati znanje polaznika, brinuti o tehničkoj ispravnosti vozila, prenositi znanja, vještine i navike defanzivne vožnje, razvijati prometnu kulturu kod kandidata, voditi potrebnu pedagošku i tehničku dokumentaciju.

Cilj: 

Cilj i zadaća usavršavanja je da se polaznika kvalitetno osposobi za uspješno samostalno obavljanje poslova u zanimanju instruktor vožnje motornog vozila. Također, i da se pripremi polaznika tako da svojim odnosom prema radu i poznavanjem struke kao instruktor pridonosi povećanju sigurnosti u cestovnom prometu i uspješno prenese svoje znanje, vještine i navike na buduće vozače.

Sadržaj programa:

Instruktore vožnje razvrstali smo prema kategorijama i vrsti vozila te ih tako razlikujemo:

  • Instruktor vožnje 'B' kategorije
  • Instruktor vožnje 'A' kategorije
  • Instruktor vožnje 'C' kategorije
  • Instruktor vožnje 'D' kategorije

Instruktor vožnje motornih vozila 'B' kategorije temeljno je zanimanje. Instruktor može obavljati poslove obuke na mot. vozilima 'B' kategorije te mopedima, radnim strojevima, traktorima i motokultivatorima. Ukoliko se instuktor želi usavršiti i u ostalim kategorijama mora položiti razliku ispita, odnosno izborne predmete druge kategorije. 

Program dijelimo na zajednički dio i izborni dio, s tim da se zajednički dio polaže samo jednom jer je jedinstven za sva motorna vozila, a izborni dio sadržaja se razlikuje sadržajno s obzirom na vrstu odnosno kategoriju vozila, te polaže svaki put kad se polaznik usavršava za dodatne kategorije. 

Zajednički dio se sastoji od predmeta: tehnika suvremenog prometa, psihologija učenja i obuke i metodika predmeta prometna i sigurnosna pravila. 

Izborni dio se sastoji od predmeta: vozila u cestovnom prometu, metodika predmeta upravljanja vozilom na motorni pogon i stručne prakse.Polaznici su obavezni tijekom savladavanja programa usavršavanja izrađivati seminarske radove iz sadržaja predmeta koje slušaju.Po završetku programa i položenim svim ispitima iz pojedinih predmeta polaznik pristupa polaganju završnog ispita.

Nastavni materijali uračunati u cijenu edukacije:

Skripte koje se koriste pri usavršavanju su u skladu s programom usavršavanja koje je verificiralo Ministarstvo znanosti, obrazovanja i športa.

Izvođenje nastave:

Nastava je prilagođena odraslim polaznicima koji su zaposleni i održava se u poslijepodnevnim satima i održava se u opremljenim učionicama.

Uvjerenje:

Po uspješnom završetku usavršavanja polaznik postaje ponosan vlasnik uvjerenja o usavršavanju – zanimanje instruktor vožnje pojedine kategorije, javnog dokumenta kojim se zanimanje upisuje u radnu knjižicu.

Uvjeti upisa:

U program usavršavanja za zanimanje instruktor vožnje mogu se upisati polaznici koji su završili srednju školu, višu školu ili visoku školu prometnog smjera, duševno i tjelesno su sposobni za obavljanje potrebnih radnih zadataka, te vozačka dozvola najmanje 2 godine za određenu kategoriju vozila. Za dobivanje dozvole (licence) pri MUP-u potrebno je navršiti 24 godine života i imati vozačku dozvolu najmanje 3 godine za određenu kategoriju.