Knjigovođa / računovođa

Polaznici će uz teoretska znanja naučiti i iz mnogih konkretnih primjera u praksi samostalno obavljati računovodstveno-financijske poslove i nakon što uspješno završe stručno usavršavanje moći će raditi na raznim poslovima i zadaćama u knjigovodstvu. Program je namjenjen polaznicima za osobne potrebe, potrebe poduzeća koja ih šalju na zapošljavanje ili za potrebe Zavoda za zapošljavanje.

Cilj: 

Cilj i zadaća školovanja je da se polaznika kvalitetno osposobi za uspješno samostalno obavljanje poslova knjigovođe/računovođe.

Sadržaj programa:

Osposobljavanje sadrži teorijski i praktični dio programa, praktične vježbe.

Teoretski dio programa sadrži:

  • Organiziranje rada u vođenju računovodstvenih poslova, vođenje analitičkih evidencija i drugih poslovnih knjiga, unošenje podataka, kontni plan i kontiranje, sastavljanje knjigovodstvenih isprava, obračun materijala, robe, plaća, vođenje blagajne, amortizacija, obračun poreza, bruto i neto dobitka, prihodi, rashodi, izvanbilančni zapisi, izvještaji. 

Praktična nastava: Stručne vježbe na konkretnim primjerima iz svakodnevne prakse. Vježbe su zamišljene tako da se s njima obrade sve nastavne cjeline predviđene programom.

Provjera osposobljenosti: Pismena provjera teorijskog znanja i provjera stečenog znanja.

Nastavni materijali uračunati u cijenu edukacije:

Svaki polaznik dobiva najnoviji RRIF-ov kontni plan u trajno vlasništvo.

Izvođenje nastave:

Nastava je prilagođena odraslim polaznicima koji su zaposleni i održava se u poslijepodnevnim satima. Nastava se održava u opremljenim učionicama.

Uvjerenje:

Po uspješnom završetku usavršavanja polaznik postaje ponosan vlasnik uvjerenja o osposobljavanju za obavljanje knjigovodstvenih i računovodstvenih poslova, javnog dokumenta kojim se zanimanje upisuje u radnu knjižicu.

Uvjeti upisa:

U program zanimanja Knjigovođa/računovođa mogu se upisati polaznici koji su završili najmanje srednju školu.

Kontaktiraj nas