Pčelar

Program usavršavanja za zanimanje pčelar realiziramo prema nastavnom planu i programu verificiranom od strane Ministarstva znanosti, obrazovanja i športa Republike Hrvatske.

Polaznici će uz teoretska znanja naučiti i iz mnogih konkretnih primjera u praksi uspješno obavljati zadaće i poslove pčelara. Program je namjenjen polaznicima za osobne potrebe, potrebe poduzeća koja ih šalju na zapošljavanje ili za potrebe pčelarskih udruga.

Cilj: 

Cilj i zadaća školovanja je da se polaznika kvalitetno osposobi za uspješno samostalno obavljanje poslova u zanimanju pčelar.

Sadržaj programa:

Osposobljavanje sadrži teorijski i praktični dio programa, praktičan dio obavlja se na terenu i pčelinjaku. 

Teoretski dio programa sadrži: poznavanje biologije pčele, uzgoj matica, medonosno i peludno bilje, pripremni radovi u pčelarstvu, proljetni radovi, postupak vrcanja, jesenski i zimski radovi, ekološka proizvodnja, očuvanje okoliša, bolesti pčela, tehnologija i mehanizacija u pčelarstvu, odredbe EU. Praktična nastava na konkretnim primjerima i zadaćama iz prakse. Praksa je zamišljena tako da se u njoj obrade sve nastavne cjeline predviđene programom.

Nastavni materijali uračunati u cijenu edukacije:

Za polaznike su izrađene interne skripte. Skripte koje se koriste pri usavršavanju su u skladu s programom usavršavanja koje je verificiralo Ministarstvo znanosti, obrazovanja i športa.

Izvođenje nastave:

Nastava je prilagođena odraslim polaznicima koji su zaposleni i održava se po dogovoru u poslijepodnevnim satima i/ili vikendom. Nastava se održava u opremljenim učionicama i pčelinjaku.

Uvjerenje:

Po uspješnom završetku osposobljavanja polaznik postaje ponosan vlasnik uvjerenja o usavršavanju – zanimanje pčelar, javnog dokumenta kojim se zanimanje upisuje u radnu knjižicu.

Uvjeti upisa:

U program za zanimanje pčelar mogu se upisati polaznici koji su završili osnovnu školu, imaju navršenih 16 godina i liječničko uvjerenje o zdravstvenoj sposobnosti.

Kontaktiraj nas