Skelar

Program osposobljavanja za zanimanje skelar realiziramo prema nastavnom planu i programu verificiranom od strane Ministarstva znanosti, obrazovanja i športa Republike Hrvatske.

Polaznik će se kvalitetno osposobiti za samostalno obavljanje poslova skelara.

Cilj:

Cilj i zadaća programa je osposobiti polaznike za:

  • Priprema materijala za postavljanje skela 
  • Priprema okruženja za rad 
  • Upoznavanje s građevnim materijalima potrebnim za postavljanje skela
  • Postavljanje raznih vrsta skela (razne visine, oblici i dr.) 
  • Rukovanje alatima i sredstvima koja se koriste u postavljanju skela 
  • Usvajanje znanja iz područja zaštite na radu

Sadržaj programa:

Osposobljavanje sadrži teorijski i praktični dio programa. Nastavni predmeti teoretskog dijela programa su:

  • Materijali i alati
  • Zaštita na radu

Praktična nastava: polaznike se uvodi u područje rada i stjecanja vještina, na terenu, u neposrednim operacijama rada.

Provjera osposobljenosti: provjera teorijskog znanja i provjera stečenog praktičnog znanja i vještina.

Nastavni materijali uračunati u cijenu edukacije:

Skripte, prilagođene odraslima, koje se koriste kod osposobljavanja su u skladu s programom osposobljavanja koje je verificiralo Ministarstvo znanosti, obrazovanja i športa.

Izvođenje nastave:

Teoretska nastava će se organizirati u klasičnoj učionici sa svim potrebnim didaktičkim pomagalima. Praktična nastava nastava se organizira u radionici i na terenu.

Uvjerenje:

Po uspješnom završetku usavršavanja polaznik postaje ponosan vlasnik uvjerenja o osposobljavanju – zanimanje skelar, javnog dokumenta kojim se zanimanje upisuje u radnu knjižicu.

Uvjeti upisa:

U program osposobljavanja za skelara mogu se upisati polaznici koji su završili osnovnu školu i zdravstveno su sposobni za obavljanje potrebnih radnih zadataka.

Kontaktiraj nas