Wellness terapeut

Wellness terapeut poznaje osnove kineziologije, kozmetologije, razne vrste i tehnike masaža i terapija, upotrebu sauna i kupki, hidroterapije i thalasoterapije, pravila zdrave prehrane i higijene, vlada metodama relaksacije i aromaterapije. Wellness terapeut je zdrava, opuštena i komunikativna osoba koja predstavlja program i ponudu svog wellness centra i prepoznaje potrebe svojeg klijenta.

Sadržaj programa:

Osposobljavanje sadrži teorijski i praktični dio programa, praktičan dio obavlja se u wellness centru pod nadzorom mentora. Teoretski dio programa sadrži: Uvod u wellness poduzetništvo, kineziologiju, pshihologiju komuniciranja, tehnike masaža, saune i hidroterapiju, thalasoterapiju, balneoterapiju i fitoterapiju, relaksaciju, zdravu prehranu. Praktična nastava se izvodi tako da se u njoj obrade sve nastavne cjeline predviđene programom.

Nastavni materijali uračunati u cijenu edukacije:

Skripte, prilagođene odraslima, koje se koriste u usavršavanju su u skladu s programom usavršavanja koje je verificiralo Ministarstvo znanosti, obrazovanja i športa.

Izvođenje nastave:

Teoretska nastava će se organizirati u klasičnoj učionici sa svim potrebnim didaktičkim pomagalima. Praktična nastava se održava u wellness centru.

Uvjerenje:

Po uspješnom završetku usavršavanja polaznik postaje ponosan vlasnik uvjerenja o usavršavanju za wellness terapeuta, javnog dokumenta kojim se zanimanje upisuje u radnu knjižicu.

Uvjeti upisa:

U program usavršavanja za wellness terapeuta mogu se upisati polaznici koji su završili srednju školu za masera, kozmetičara ili srednju školu medicinskog smjera i zdravstveno su sposobni za obavljanje potrebnih radnih zadataka.

Kontaktiraj nas