Održiva uporaba pesticida

Temeljem članka 6. stavka 1. i 6. Zakona o održivoj uporabi pesticida (NN 14/2014), članka 9. i članka 10. stavka 3 i 4 Pravilnika o uspostavi akcijskog okvira za postizanje održive uporabe pesticida (NN 142/2012) Pučko otvoreno učilište Addenda, Rješenjem Ministarstva poljoprivrede Republike Hrvatske, ovlašteno je za provedbu izobrazbe o sigurnom rukovanju s pesticidima i pravilnoj primjeni pesticida po sljedećim modulima, kategorijama i potkategorijama:

Modul za profesionalne korisnike (osnovni i dopunski): kategorija OPG i DRUGI POLJOPRIVREDNICI (potkategorije: ratarstvo, voćarstvo, vinogradarstvo, povrćarstvo i maslinarstvo), kategorija TVRTKE KOJE SE BAVE POLJOPRIVREDNOM PROIZVODNJOM (d.d., d.o.o., zadruge) (potkategorije: ratarstvo, voćarstvo, vinogradarstvo, povrćarstvo i maslinarstvo), kategorija PRAVNE I FIZIČKE OSOBE KOJE ODRŽAVAJU JAVNE POVRŠINE (parkovi, okućnice, sportski tereni, ceste, pruge i druge javne površine) (potkategorije: komunalne tvrtke i druge pravne i fizičke osobe).

Obveznici izobrazbe su sve osobe koje žele koristiti pesticide (profesionalne), pa tako i poljoprivrednici amateri (hobisti). Obveznici osnovne izobrazbe moraju redovito obnavljati stečeno znanje dopunskom izobrazbom najkasnije u roku od 5 godina nakon stjecanja osnovne izobrazbe. Program edukacije namijenjen je osobama koje koriste pesticide za zaštitu bilja u poljoprivrednoj proizvodnji ili pri održavanju parkova, okućnica, sportskih terena i ostalih javnih površina. Cilj edukacije je osigurati održivu uporabu pesticida smanjenjem rizika i učinaka uporabe na zdravlje ljudi i okoliš i poticanje postupaka integrirane zaštite bilja.

Uvjeti za pohađanje edukacije: 

  • navršenih 18 godina života i završeno najmanje osnovnoškolsko obrazovanje.

Potrebna upisna dokumentacija:

  • rodni list,
  • osobna iskaznica ili domovnica,
  • svjedodžba o prethodno završenom obrazovanju.

Predavači: Marica Vukmirović, Josip Škifić, Mirjana Marković

Cijena izobrazbe za korisnike iznosi 430 kn
(350 kn predavanja, 50 kn ispit i 30 kuna izdavanje iskaznice).

Polaznici izobrazbe (kandidati) prijavljuju se prijavnicom

Prijavnica za izobrazbu (docx) (72,5 KB)

Popunjena prijavnica se šalje na e-mail: info@uciliste-addenda.hr .
Prijavnica je dostupna i na internetskim stranicama Ministarstva poljoprivrede (www.mps.hr).

Uputa za popunjavanje prijavnice

Uputa za popunjavanje (pdf) (369,0 KB)

Obavijesti o edukaciji: Početak sljedeće izobrazbe će biti u ponedjeljak 24.04.2017. u 17h.

Publikacije

Priručnik (pdf) (9,4 MB)

Na jednom mjestu objedinjeno je nastavno gradivo predviđeno za izobrazbu u skladu s Prilogom I. Direktive 2009/128/EZ. Priručnik je namijenjen svim korisnicima sredstava za zaštitu bilja.

Kontaktiraj nas