Agroturistički tehničar

Program četverogodišnjeg srednjoškolskog obrazovanja kao i prekvalifikacije za zanimanje agroturistički/ka tehničar/ka realiziramo prema nastavnom planu i programu odobrenom od strane Ministarstva znanosti, obrazovanja i sporta Republike Hrvatske.

Agroturizam - seoski turizam uspješno se razvija u Istri uvažavajući autentičnost i tradiciju naših prostora, poljoprivredne proizvode, te same turističke ponude. Agroturistički tehničar zapošljava se u manjim ugostiteljskim objektima koji u djelokrugu svog rada imaju ugostiteljsko i poljoprivredno gospodarstvo i bave se proizvodnjom hrane. Tehničar organizira i brine o ekološkom pristupu u uzgoju kvalitetnog povrća, voća, stoke, osmišljava prezentacije kulturne i povijesne baštine, pruža usluge smještaja gostiju, sastavlja jelovnike, organizira pripremu hrane, osmišljava sadržaje i ponude gospodarstva, surađuje s turističkim zajednicama... Uz ekološku poljoprivredu vezan je i eko-turizam i upravo on ima potencijale da postane najperspektivniji oblik turizma u RH i to zato što s jedne stane štiti prirodno i kulturno nasljeđe, a s druge omogućava ostvarenje gospodarske koristi.

Program za Agroturističkog tehničara ujedinjuje područje ekopoljoprivrede s područjem tradicionalnog ugostiteljstva i turizma, te tako daje novi profil za rad u seoskom turizmu.

Cilj: 

Cilj i zadaća školovanja je da se polaznika kvalitetno osposobi za uspješno samostalno obavljanje poslova u zanimanju agroturistički tehničar.

Sadržaj programa:

Općeobrazovni predmeti i stručni predmeti: turistička geografija Hrvatske, čovjek, zdravlje i ekologija, prehrana i poznavanje robe, kuharstvo, ugostiteljsko posluživanje, turizam i marketing, bilinogojstvo, stočarstvo, ekološka poljoprivreda, hortikulturno uređenje gospodarstva, izborni predmeti.

Na kraju svakog odslušanog predmeta polaznik polaže ispit. Polaznik će uspješno završiti razred kad položi sve ispite i time zadovolji uvjete za dobivanje razredne svjedodžbe, i može pristupiti završnom ispitu.

Nastavni materijali uračunati u cijenu edukacije:

Literatura i skripte, prilagođene odraslima, koje se koriste kod pojedinog predmeta su u skladu s literaturom redovne srednje škole agroturistički tehničar koju je odabralo Ministarstvo znanosti, obrazovanja i sporta.

Izvođenje nastave:

Program se izvodi u konzultativno – instruktivnom obliku nastave. Nastava je prilagođena odraslim polaznicima koji su zaposleni i održava se u poslijepodnevnim satima. Nastava se održava u opremljenim učionicama i kabinetima.

Uvjerenje:

Po uspješnom završetku školovanja polaznik postaje ponosan vlasnik razredne svjedodžbe IV. razreda i završne svjedodžba srednje škole Agroturistički/ka tehničar/ka, javnog dokumenta kojim se zanimanje upisuje u radnu knjižicu.

Uvjeti upisa:

U IV. razred programa agroturističkog/ku tehničara/ku mogu se upisati svi polaznici koji imaju završena 3 razreda srednje škole. 

Na prekvalifikaciju mogu se upisati svi polaznici koji su završili četverogodišnju srednju školu.

Dokumentacija potrebna za upis:

  • Za doškolovanje donijeti sve razredne svjedodžbe i završnu svjedodžbu trogodišnje srednje škole.
  • Za prekvalifikaciju donijeti sve razredne svjedodžbe i završnu svjedodžbu četverogodišnje srednje škole.
  • Domovnica i rodni list.

Za informacije o početku programa obrazovanja kontaktirajte naš ured:
ADDENDA
Amfiteatarska 2, Pula
Telefon: 052 381 656

Kontaktiraj nas