Komercijalist

Program četverogodišnjeg srednjoškolskog obrazovanja kao i prekvalifikacije za zanimanje komercijalist realiziramo prema nastavnom planu i programu Ministarstva znanosti, obrazovanja i športa Republike Hrvatske.

Polaznik srednjoškolskog programa komercijalist steći će opća i stručno-teorijska znanja. Komercijalist obavlja poslove nabave, prodaje i organizacije poslovanja i logističkih procesa u proizvođačkim i uslužnim tvrtkama, veleprodaji i maloprodaji te unutarnjoj i vanjskoj trgovini. Osoba koja se bavi poslovima komercijaliste obavlja poslove iz svog djelokruga rada samostalno ili pod nadzorom drugih odgovornih osoba. Polaznik dobro upoznaje svoje buduće zvanje, zadaće koje će obavljati u svom radu, stječe praktična znanja vježbama iz stručnih nastavnih predmeta, te potrebne vještine za uspješno obavljanje svog zanimanja.

Cilj

Cilj i zadaća školovanja je da se polaznika kvalitetno osposobi za uspješno samostalno obavljanje poslova u zanimanju komercijalist.

Sadržaj programa

Općeobrazovni predmeti i stručni predmeti: trgovinsko poslovanje, poznavanje robe, poslovna komunikacija, računovodstvo, poduzetništvo, osnove trgovačkog prava, tehnika vanjsko-trgovinskog poslovanja, psihologija prodaje, prijevoz špedicija i osiguranje, marketing, strukovne vježbe.

Na kraju svakog odslušanog predmeta polaznik polaže ispit. Polaznik će uspješno završiti razred kad položi sve ispite i time zadovolji uvjete za dobivanje razredne svjedodžbe, i može pristupiti završnom ispitu.

Nastavni materijali uračunati u cijenu edukacije

Literatura i skripte, prilagođene odraslima, koje se koriste kod pojedinog predmeta su u skladu s literaturom redovne srednje škole komercijalist koju je odabralo Ministarstvo znanosti, obrazovanja i športa.

Izvođenje nastave

Program se izvodi u konzultativno – instruktivnom obliku nastave. Nastava je prilagođena odraslim polaznicima koji su zaposleni i održava se u poslijepodnevnim satima. Nastava se održava u opremljenim učionicama, informatičkim kabinetima.

Uvjerenje

Po uspješnom završetku školovanja polaznik postaje ponosan vlasnik razredne svjedodžbe IV. razreda i završne svjedodžbe srednje škole Komercijalist, javnog dokumenta kojim se zanimanje upisuje u radnu knjižicu.

Uvjeti upisa

U IV. razred programa komercijalist mogu se upisati svi polaznici koji imaju završena 3 razreda srednje škole i zdrastveno su sposobni za obavljanje potrebnih radnih zadataka.

Na prekvalifikaciju mogu se upisati svi polaznici koji su završili četverogodišnju srednju školu i zdravstveno su sposobni za obavljanje potrebnih radnih zadataka.

Dokumentacija potrebna za upis

  • Za doškolovanje donijeti sve razredne svjedodžbe ili završnu svjedodžbu trogodišnje srednje škole.
  • Za prekvalifikaciju donijeti sve razredne svjedodžbe ili završnu svjedodžbu četverogodišnje srednje škole.
  • Domovnica, rodni list.

Za informacije o početku programa obrazovanja kontaktirajte naš ured:

ADDENDA
Amfiteatarska 2, Pula
Telefon: 052 381 656
Fax: 052 223 503

Kontaktiraj nas