Konobar

Program trogodišnjeg srednjoškolskog obrazovanja kao i prekvalifikacije za zanimanje konobar realiziramo prema nastavnom planu i programu Ministarstva znanosti, obrazovanja i sporta Republike Hrvatske.

Polaznik srednjoškolskog programa konobar steći će opća i stručno-teorijska znanja. Polaznik će naučiti planirati postupke i tijek rada od pripremnih poslova do posluživanja gosta uvažavajući sve osobitosti svoga rada i korisnika usluge, koristiti opremu ugostiteljskih objekata, pripremiti ponudu jela i pića i radnu dokumentaciju, postaviti stol za dnevne obroke i njihovo posluživanje, prepoznati potrebe i želje gosta, primijeniti različite tehnike posluživanja hrane i pića i još mnoga druga znanja.

Polaznik dobro upoznaje svoje buduće zvanje, zadaće koje će obavljati u svom radu, stječe praktična znanja vježbama iz stručnih nastavnih predmeta, te potrebne vještine za uspješno obavljanje svog zanimanja.

Cilj

Cilj i zadaća školovanja je da se polaznika kvalitetno osposobi za uspješno samostalno obavljanje poslova u zanimanju konobar.

Sadržaj programa

Općeobrazovni predmeti i stručni predmeti: povijest hrvatske kulturne baštine, biologija s higijenom i ekologijom, poslovna psihologija i komunikacija, organizacija poslovanja ugostiteljskih poduzeća, osnove turizma, turistička geografija RH, poznavanje robe i prehrana, marketing u turizmu, ugostiteljsko posluživanje, kuharstvo.

Na kraju svakog odslušanog predmeta polaznik polaže ispit. Polaznik će uspješno završiti razred kad položi sve ispite i time zadovolji uvjete za dobivanje razredne svjedodžbe, i može pristupiti završnom ispitu.

Nastavni materijali uračunati u cijenu edukacije

Literatura i skripte, prilagođene odraslima, koje se koriste kod pojedinog predmeta su u skladu s literaturom redovne srednje škole konobar koju je odabralo Ministarstvo znanosti, obrazovanja i sporta.

Izvođenje nastave

Program se izvodi u konzultativno – instruktivnom obliku nastave. Nastava je prilagođena odraslim polaznicima koji su zaposleni i održava se u poslijepodnevnim satima. Nastava se održava u opremljenim učionicama, informatičkim kabinetima.

Uvjerenje

Po uspješnom završetku školovanja polaznik postaje ponosan vlasnik razredne svjedodžbe III. razreda i završne svjedodžbe srednje škole Konobar, javnog dokumenta kojim se zanimanje upisuje u radnu knjižicu.

Uvjeti upisa

U I., II. ili III. razred programa konobar mogu se upisati svi polaznici koji imaju završenu osnovnu školu ili jedan od razreda srednje škole i zdravstveno su sposobni za obavljanje potrebnih radnih zadataka.

Na prekvalifikaciju mogu se upisati svi polaznici koji su završili najmanje trogodišnju srednju školu i zdravstveno su sposobni za obavljanje potrebnih radnih zadataka.

Dokumentacija potrebna za upis

  • Za doškolovanje donijeti sve razredne svjedodžbe ranije završenih razreda.
  • Za prekvalifikaciju donijeti sve razredne svjedodžbe ili završnu svjedodžbu najmanje trogodišnje srednje škole.
  • Domovnica, rodni list.

Za informacije o početku programa obrazovanja kontaktirajte naš ured:
ADDENDA
Amfiteatarska 2, Pula
Telefon: 052 381 656
Fax: 052 223 503

Kontaktiraj nas