Prodavač

Program trogodišnjeg srednjoškolskog obrazovanja kao i prekvalifikacije za zanimanje prodavač realiziramo prema nastavnom planu i programu Ministarstva znanosti, obrazovanja i športa Republike Hrvatske.

Polaznik srednjoškolskog programa prodavač steći će opća i stručno-teorijska znanja. Obrazovanje je namijenjeno svima onima koji će obavljati poslove u vezi prodaje robe u trgovačkim društvima na veliko i u maloprodaji te velikim potrošačima, pokazivanja i objašnjavanja uporabne vrijednosti i kakvoće koja se prodaje, prodaje različite robe u kioscima i na tržnicama, kao i financijsko-administrativnog vođenja poslovanja. Polaznik dobro upoznaje svoje buduće zvanje, zadaće koje će obavljati u svom radu, stječe praktična znanja vježbama iz stručnih nastavnih predmeta, te potrebne vještine za uspješno obavljanje svog zanimanja.

Cilj 

Cilj i zadaća školovanja je da se polaznika kvalitetno osposobi za uspješno samostalno obavljanje poslova u zanimanju prodavač.

Sadržaj programa

Općeobrazovni predmeti i stručni predmeti: poslovanje prodavaonice, nabavno poslovanje, prodajna komunikacija, poznavanje robe, prodajno poslovanje, osnove marketinga, poslovna dokumentacija, ponašanje potrošača, izborni predmeti.

Na kraju svakog odslušanog predmeta polaznik polaže ispit. Polaznik će uspješno završiti razred kad položi sve ispite i time zadovolji uvjete za dobivanje razredne svjedodžbe, i može pristupiti završnom ispitu.

Nastavni materijali uračunati u cijenu edukacije

Literatura i skripte, prilagođene odraslima, koje se koriste kod pojedinog predmeta su u skladu s literaturom redovne srednje škole prodavač koju je odabralo Ministarstvo znanosti, obrazovanja i športa.

Izvođenje nastave

Program se izvodi u konzultativno – instruktivnom obliku nastave. Nastava je prilagođena odraslim polaznicima koji su zaposleni i održava se u poslijepodnevnim satima. Nastava se održava u opremljenim učionicama, informatičkim kabinetima.

Uvjerenje

Po uspješnom završetku školovanja polaznik postaje ponosan vlasnik razredne svjedodžbe III. razreda i završne svjedodžba srednje škole Prodavač, javnog dokumenta kojim se zanimanje upisuje u radnu knjižicu.

Uvjeti upisa

U I., II. ili III. razred programa prodavač mogu se upisati svi polaznici koji imaju završenu osnovnu školu ili jedan od razreda srednje škole i zdrastveno su sposobni za obavljanje potrebnih radnih zadataka.

Na prekvalifikaciju mogu se upisati svi polaznici koji su završili najmanje trogodišnju srednju školu i zdrastveno su sposobni za obavljanje potrebnih radnih zadataka.

 

Trenutno ne vršimo upis u srednju školu Prodavač/ica zbog promjena u programu.

 

Kontaktiraj nas