Tehničar cestovnog prometa

Program četverogodišnjeg srednjoškolskog obrazovanja kao i prekvalifikacije za zanimanje tehničar/ka cestovnog prometa realiziramo prema nastavnom planu i programu Ministarstva znanosti, obrazovanja i športa Republike Hrvatske.

Polaznik srednjoškolskog programa tehničar cestovnog prometa steći će opća i stručno-teorijska znanja. Opća znanja stječe savladavanjem općeobrazovnih nastavnih predmeta. Na temelju tih stečenih znanja moguć je daljni osobni razvoj u struci, povećati sposobnosti uspostave komunikacije sa suradnicima, partnerima i širom društvenom zajednicom, spoznati vlastite mogućnosti, spoznati radne, socijalne i ekonomske odnose te usvojiti znanja za usklađivanje vlastitih želja sa zahtjevima okoline. 

Stručno – teorijska znanja stječu se savladavanjem stručnih predmeta i imaju za cilj: upoznati polaznika sa tržištem prometnih usluga, osposobiti polaznika za pripremu i realizaciju procesa prijevoza putnika i tereta, naučiti polaznika analizirati kvantitativne i kvalitativne pokazatelje prijevoznog procesa, naučiti polaznike poslove otpremnika – špeditera, obavljati poslove oko osiguranja tereta i putnika, naučiti izrađivati redove vožnje, racionalno koristiti i održavati vozni park, naućiti poslove i nadležnosti u nadzoru prometa, poslove vezane za rad skladišta kao i upoznati se sa poslovima vođenja financijsko-komercijalnog poslovanja. Također se vježbama iz stručnih nastavnih predmeta stječu i praktična znanja.

Cilj

Cilj i zadaća školovanja je da se polaznika kvalitetno osposobi za uspješno samostalno obavljanje poslova u zanimanju tehničar cestovnog prometa.

Sadržaj programa

Općeobrazovni predmeti i stručni predmeti: cestovna vozila, prometna geografija, ekologija u prometu, osnove prijevoza i prijenosa, grafičke komunikacije u prometu, prva pomoć, prijevoz putnika, prijevoz tereta, prometna tehnika, propisi u cestovnom prometu, ceste i cestovni objekti, statistika, poslovanje poduzeća i ekonomika prometa.

Na kraju svakog odslušanog predmeta polaznik polaže ispit. Polaznik će uspješno završiti razred kad položi sve ispite i time zadovolji uvjete za dobivanje razredne svjedodžbe, i može pristupiti završnom ispitu.

Nastavni materijali uračunati u cijenu edukacije

Literatura i skripte, prilagođene odraslima, koje se koriste kod pojedinog predmeta su u skladu s literaturom redovne srednje škole tehničar cestovnog prometa koju je odabralo Ministarstvo znanosti, obrazovanja i športa.

Izvođenje nastave

Program se izvodi u konzultativno – instruktivnom obliku nastave. Nastava je prilagođena odraslim polaznicima koji su zaposleni i održava se u poslijepodnevnim satima. Nastava se održava u opremljenim učionicama, informatičkim kabinetima.

Uvjerenje

Po uspješnom završetku školovanja polaznik postaje ponosan vlasnik razredne svjedodžbe IV. razreda i završne svjedodžba srednje škole Tehničar/ka cestovnog prometa, javnog dokumenta kojim se zanimanje upisuje u radnu knjižicu.

Uvjeti upisa

U IV. razred programa tehničar/ka cestovnog prometa mogu se upisati svi polaznici koji imaju završena 3 razreda srednje škole i zdrastveno su sposobni za obavljanje potrebnih radnih zadataka. 

Na prekvalifikaciju mogu se upisati svi polaznici koji su završili četverogodišnju srednju školu i zdrastveno su sposobni za obavljanje potrebnih radnih zadataka.

Dokumentacija potrebna za upis

  • Za doškolovanje donijeti sve razredne svjedodžbe ili završnu svjedodžbu trogodišnje srednje škole.
  • Za prekvalifikaciju donijeti sve razredne svjedodžbe ili završnu svjedodžbu četverogodišnje srednje škole.
  • Domovnica, rodni list.

Za informacije o početku programa obrazovanja kontaktirajte naš ured:
ADDENDA
Amfiteatarska 2, Pula
Telefon: 052 381 656

Kontaktiraj nas