Vozač motornog vozila

Program trogodišnjeg srednjoškolskog obrazovanja kao i prekvalifikacije za zanimanje vozač motornog vozila realiziramo prema nastavnom planu i programu Ministarstva znanosti, obrazovanja i športa Republike Hrvatske.

Polaznik srednjoškolskog programa vozač motornog vozila steći će opća i stručno-teorijska znanja. Polaznik stječe osnove profesionalnoga obrazovanja na temelju kojega je moguć daljni razvoj u struci, nauči pripremu i ustroj tehnološkog procesa prijevoza putnika i tereta, osnove otpremničke djelatnosti kao i poslove oko osiguranja tereta i putnika, skladištenja tereta i izrada cijena (kalkulacija) u teretnom i putničkom prijevozu.

Cilj

Cilj i zadaća školovanja je da se polaznika kvalitetno osposobi za uspješno samostalno obavljanje poslova u zanimanju vozač motornog vozila.

Sadržaj programa

Općeobrazovni predmeti i stručni predmeti: cestovna vozila, prometna geografija, goriva i maziva, osnove prijevoza i prijenosa, prva pomoć, prijevoz putnika, prijevoz tereta, prometna tehnika, prometna kultura, propisi u cestovnom prometu, tehnologija prijevoza, upravljanje motornim vozilom.

Na kraju svakog odslušanog predmeta polaznik polaže ispit. Polaznik će uspješno završiti razred kad položi sve ispite i time zadovolji uvjete za dobivanje razredne svjedodžbe, i može pristupiti završnom ispitu.

Nastavni materijali uračunati u cijenu edukacije

Literatura i skripte, prilagođene odraslima, koje se koriste kod pojedinog predmeta su u skladu s literaturom redovne srednje škole prodavač koju je odabralo Ministarstvo znanosti, obrazovanja i športa.

Izvođenje nastave

Program se izvodi u konzultativno – instruktivnom obliku nastave. Nastava je prilagođena odraslim polaznicima koji su zaposleni i održava se u poslijepodnevnim satima. Nastava se održava u opremljenim učionicama, informatičkim kabinetima.

Uvjerenje

Po uspješnom završetku školovanja polaznik postaje ponosan vlasnik razredne svjedodžbe III. razreda i završne svjedodžba srednje škole Vozač motornog vozila, javnog dokumenta kojim se zanimanje upisuje u radnu knjižicu.

Uvjeti upisa

U I., II. ili III. razred programa vozač motornog vozila mogu se upisati svi polaznici koji imaju završenu osnovnu školu ili jedan od razreda srednje škole i zdrastveno su sposobni za obavljanje potrebnih radnih zadataka.

Na prekvalifikaciju mogu se upisati svi polaznici koji su završili najmanje trogodišnju srednju školu i zdrastveno su sposobni za obavljanje potrebnih radnih zadataka.
Za polaznike programa obavezna je B kategorija i uvjerenje o duševnoj i tjelesnoj sposobnosti za upravljanje vozilo C kategorije.

Dokumentacija potrebna za upis

  • Za doškolovanje donijeti sve razredne svjedodžbe ranije završenih razreda.
  • Za prekvalifikaciju donijeti sve razredne svjedodžbe ili završnu svjedodžbu najmanje trogodišnje srednje škole.
  • Domovnica, rodni list.

Za informacije o početku programa obrazovanja kontaktirajte naš ured:
ADDENDA
Amfiteatarska 2, Pula
Telefon: 052 381 656
Fax: 052 223 503

Kontaktiraj nas