Strani jezici u našoj ponudi:
Engleski, Njemački i Talijanski jezik.

Verificirani programi općeg jezika za engleski, njemački i talijanski, kao i 6 stupnjeva jezičnog znanja u Addendi usklađeni su s preporučenim europskim standardima i temelje se na dokumentu Vijeća Europe poznatim kao CEF (Common European Framework of Reference for Languages) ili u prijevodu, Zajednički europski referentni jezični okvir, a njegov sastavni dio čine europski prihvaćene razine jezičnih kompetencija.

CEF opisuje jezičnu kompetenciju na 6 razina

 • A1 – pripremni korisnik
 • A2 – temeljni korisnik
 • B1 – razvojni korisnik
 • B2 – samostalni korisnik
 • C1 – napredni korisnik
 • C2 – vrsni korisnik

Svaka od navedenih 6 razina podrazumijeva preporučeni broj sati učenja i jasno definirane jezične kompetencije koje su potrebne za prelazak na sljedeću razinu

 • za stupanj A1 – 2 modula (1. i 2. modul/140 sati)
 • za stupanj A2 – 2 modula (3. i 4. modul/140 sati)
 • za stupanj B1 – 4 modula (5.- 8. modul/280 sati)
 • za stupanj B2 – 2 modula (9. i 10. modul/140 sati)
 • za stupanj C1 – 4 modula (11. - 14. modul/280 sati)
 • za stupanj C2 – 2 modula (15. i 16. modul/140 sati).

Nastava se odvija u modulima.

Modul ima ima 70 sati nastave tijekom koje se usvajaju i razvijaju jezične vještine te uvježbavaju ispitne tehnike (djelovi završnog ispita).
Na kraju I., III., V., VI., VII., IX., XI., XII., XIII., XIV., i XV. modula provjerava se znanje polaznika pismenom i usmenom  provjerom. Nakon položenog testiranja polaznici dobivaju potvrdu o uspješno završenom modulu, koja je preduvjet za prelazak na sljedeći modul.

Po završetku II., IV., VIII., X., XIV. i XVI. modula polaznici verificiranih programa polažu završni ispit koji uključuje pismeni dio, u kojem se provjeravaju vještine slušanja, pisanja i čitanja te kompetencije u jezičnim strukturama. Usmeni dio ispita uključuje govornu produkciju i govornu interakciju.

Po uspješno položenom ispitu polaznici dobivaju javnu svjedodžbu s referentnim stupnjem znanja prema CEF-u za jedan od stupnjeva od A1 do C2.

Svjedodžba je javna isprava i može se upisati u E - radnu knjižicu.

Svjedodžba s navedenim stupnjem znanja stranog jezika omogućava jasan uvid u razinu znanja stranog jezika u situaciji gdje je znanje engleskog, njemačkog ili talijanskog jezika preduvjet – pri traženju zaposlenja ili nastavku školovanja u srodnim europskim institucijama.

Kontaktiraj nas