Tečajevi i radionice

RADIONICA: "Kako uspješno komunicirati u poslovnom okruženju"

Temelj svih ljudskih odnosa pa tako i odnosa između poduzetnika i kupaca/korisnika koji se nalaze na tržištu te poduzetnika i marketinških okolina koje ga okružuju jest komunikacija. Dobro komuniciranje znači uspješno razmjenjivanje ideja, ispravno prenošenje poruka, ideja i informacija.

Program "Kako uspješno komunicirati u poslovnom okruženju" namijenjen je poduzetnicima koji žele savladati osnovne elemente dobroga komuniciranja. Program obuhvaća komuniciranje unutar poduzeća (interni marketing) i tržišno komuniciranje. Isto tako, obuhvaćeni su i najnoviji trendovi u komuniciranju – društvene mreže. Današnji nastup na tržištu bez kvalitetnog komuniciranja više nije moguć. Jedino preobrazba u marketinški orijentirano poduzeće sa razrađenom komunikacijskom strategijom može omogućiti opstanak i razvoj poduzeća.

Program se izvodi u opsegu od 30 nastavnih sati, a sastoji se od teorijskoga dijela te praktičnih slučajeva (case study).

RADIONICA "Primjenom marketinga do uspješnog poduzeća"

Program "Primjenom marketinga do uspješnog poduzeća" namijenjen je poduzetnicima koji žele savladati osnove tržišnoga ponašanja tj. otkriti kako upoznati tržište (kupce/korisnike, trendove, konkurenciju ...), kako unaprijediti svoje poslovanje, kako izgraditi marku, kako promovirati svoj proizvod ili uslugu te kako svoje kupce/korisnike učiniti zadovoljnima.

Donošenje kvalitetnih odluka vezanih uz proizvod/uslugu, cijene, distribuciju, promociju, nastup na tržištu, određivanje strategije prema konkurentima nužno je za opstanak i razvoj današnjeg poduzeća bez obzira na vrstu njegove djelatnosti. Jedino primjena marketinške filozofije poslovanja i proaktivnog djelovanja na tržištu omogućuje zadovoljenje potreba kupaca/korisnika. 

Program "Primjenom marketinga do uspješnog poduzeća" ima za cilj ukazati poduzetnicima na nužnost preobrazbe u marketinški orijentirano poduzeće i na načine kako to postići.

Program se izvodi u opsegu od 30 nastavnih sati, a sastoji se od teorijskog dijela te praktičnih slučajeva (case study).

RADIONICA "Upravljanje marketingom u kulturnim institucijama"

Ciljevi programa "Upravljanje marketingom u kulturnim institucijama" jesu:

 • Omogućiti kulturnim institucijama što bolje razumijevanje potreba i želja svojih korisnika kako bi provodile aktivnosti s ciljem ostvarivanja visoke kvalitete svojih usluga te im tako podići razinu zadovoljstva korisnika te povećati kvalitetu njihova življenja
 • Omogućiti kulturnim institucijama društveno odgovorno i efikasno poslovanje u kojem će institucija ostvarivati zadane ciljeve te istovremeno moći opstati, funkcionirati i razvijati se u tržišnom okruženju
 • Stvoriti takvo radno okruženje u kojem rade visoko motivirani i zadovoljni zaposlenici, a što izravno utječe na kvalitetu pruženih usluga

Program "Upravljanje marketingom u kulturnim institucijama" obrađuje tri segmenta djelovanja kulturnih institucija. Ti su segmenti:

 • Izvori financiranja
 • Korisnici usluga kulturnih institucija
 • Zaposlenici u kulturnim institucijama

Program "Upravljanje marketingom u kulturnim institucijama" namijenjen je zaposlenima u upravljačkoj strukturi kulturnih institucija. Njegov je cilj ukazati na nužnost marketinške orijentacije njihovih institucija, primjenu marketinške filozofije poslovanja te nužnosti marketinškog djelovanja kulturne institucije prema sva tri segmenta. Isto tako, program će omogućiti stjecanje konkretnih marketinških znanja vezanih za provođenje marketinških aktivnosti kulturnih institucija.

Program se prilagođava segmentu koji ga pohađa. Npr.:

 • Zaposlenima u muzejima
 • Organizatorima kulturnih manifestacija
 • Zaposlenima u institucijama koje se bave medijskom kulturom
 • Zaposlenima u filmskoj umjetnosti
 • Zaposlenima u kazališnoj umjetnosti ...

Oblici nastave koji će se provoditi su predavanja, vježbe, studiji slučajeva te izrada samostalnog rada polaznika programa.

RADIONICA: "Uloga marki u suvremenom poslovanju"

Cilj predavanja jest ukazati na važnost marki u današnjem poslovanju kroz upoznavanje razloga nastanka marki, razvoja marki te budućnosti marki. Pobliže će se upoznati uloge marki proizvoda i usluga kroz sljedeće teme:

- Povijest nastanka marke (branda)
- Važnost marke
- Elementi identiteta marke
- Privatne marke
- Država kao marka
- Upravljanje markama
- Utjecaj marki na ponašanje kupaca
- Komuniciranje i marke
- Poslovni slučajevi

Radi boljeg razumijevanja problematike marki predavanje će sadržavati i dio koji se odnosi na konkretne poslovne slučajeve (primjere iz prakse).

RADIONICA "Odnosi s javnošću"

Planiranje odnosa s javnošću za poduzenike (djelatnike u kulturi, obrazovanju ili u nevladinom sektoru)
Za sve one koji žele poboljšati svoj nastup u javnosti i  pripremaju komunikacijski plan za konkretne aktivnosti unutar različitih organizacija.
Odnosi s javnošću su procesi upravljanja komuniciranjem organizacije s njenom unutarnjom i vanjskom javnošću. Sudionici radionice naučiti će kako planirati i organizirati odnose s javnošću  izvan organizacije. Uz niz praktičnih savjeta naglasit će se važnost  upravljanja odnosima s javnošću i medijima s ciljem što boje komunikacije i promocije aktivnosti organizacije.
Kako prepoznati informacije zanimljive javnosti i medijima, kako uspostaviti odnose s redakcijama, kako sazvati konferenciju za medije, napisati priopćenje ili objavu...
 Teme radionice polaznicima će se prezentirati kroz tri cjeline:
- Što obuhvaćaju odnosi s javnošću?
- Komunikacijska strategija  i  planiranje
- Praktični dio ( organizacija press konferencija, medijske objave)

RADIONICA "Upravljanje odnosima sa kupcima/korisnicima"

- unapređenje poslovanja orijentacijom na kupce/korisnike
- nužnost promjene organizacije poduzeća - klijentocentričnost (usmjerenje na kupce/korisnike)
- važnost segmentacije tržišta, prilagođavanje proizvoda/usluga pojedinim segmentima, istraživanje zadovoljstva kupaca/korisnika, Customer relationship management
Praktični dio: izrada upitnika za istraživanje zadovoljstva korisnika, donošenje marketinških odluka na temelju rezultata istraživanja zadovoljstva

RADIONICA "Izrada oglašivačke kampanje"

- važnost komunikacije, odabir medija, media miks, kreiranje oglašivačke kampanje
- društvene mreže i komunikacija
Praktični dio: priprema i planiranje provođenja oglašivačke kampanje

RADIONICA "Timski rad"

Što je timski, i ja kao dio tima?
Uloge u timu 
Motivacija i timski rad 
Stjecanje znanja o psihološkim procesima kao determinantama uspješnosti procesa interakcije unutar tima
Veličina tima 
Kako strukturirati tim 
Odlučivanje u timu
Komunikacija unutar tima
Oblikovanje i rast tima

NAČIN RADA:
Interaktivne individualne i grupne vježbe (Kako se zauzeti za sebe? Kako reagirati na tuđu ljutnju i agresiju? Kako reći ne? Kako dati i primiti pohvalu? Kako kritizirati?
Kako primiti kritiku? Primjena feedbacka, Kako se suprotstaviti ponašanju druge osobe koje nam ne odgovara?) 
Simulacija situacija sukoba u timu i nenasilno rješavanje
Vježbe motivacije
Moguć posjet i razgovor u tvrtkama u kojima se odvija timski rad

RADIONICA "Leadership"

Emocije i osobine ličnosti
Voditi ili biti vođen?
Prednosti i nedostaci poduzetništva
Poduzetnici, posebna sorta
Osnove managementa
Poslovna politika poduzeća
Organizacija i vođenje
SWOT analiza
Planiranje 
Motivi istraživanje motivacija, intrapersonalni konflikti, stavovi
Vođenje- motivacija komunikacija , rješavanje sukoba
Organizacijska Kultura- kako prepoznati dobro poduzeće?

NAČIN RADA : 
Vježbe, case study, istraživanja, posjet tvrtkama

RADIONICA "Osnove financiranja i budžetiranja"

Imam ideju , a što sad? 
Kako realizirati ideju?
Tvrtka, obrt ili udruga?
Poslovni plan
Elementi poslovnog plana
Funkcija poslovnog plana 
Kako izraditi poslovni plan
Kako sudjelovati na natječajima

NAČIN RADA : Vježbe u manjim grupama, izrada projekta, SWOT analiza i poslovnog plana, diskusija

RADIONICA "Kako se predstaviti poslodavcu"

Važnost uspješne komunikacije
Komponente i proces komunikacije
Vrste komunikacije
Verbalna i neverbalna komunikacija
Formalna i neformalna komunikacija
Interpersonalni stil i komunikacija
Prepreke uspješnoj komunikaciji
Pisanje CV-a
Proces odlučivanja od strane poslodavaca
Osnove bontona
Poslovna komunikacija putem, e-maila, telefona, mobitela, dopisa

NAČIN RADA : Igranje uloga i diskusija
Posjeta poslodavca s ciljem razmjene iskustva (Kako odlučuju poslodavci)
Osobno iskustvo predavača kao poslodavca
Posjeta tvrtke i simulacija razgovora za posao
Vježba – pisanje zamolbi, CV-a, telefonski razgovor

RADIONICA "Osnove ugovornih obaveza između poslovnih subjekata"

Polaznici će se educirati za pravilnu primjenu Zakona o obveznim odnosima, Zakona o radu, Zakona o trgovačkim društvima, Zakona o parničnom postupku ... itd.

Osnovna je intencija da se polaznici upoznaju sa svakidašnjim pojmovima i pravnom regulativom koja se kontinuirano pojavljuje u poslovanju sa drugim sudionicima, npr. trgovcima u dijelu proizvodnje, prometom roba ili pružanjem usluga na tržištu, te pružiti osnovna znanja da u zakonskim okvirima ostvaruju svoj gospodarski napredak.

Radionica se izvodi u opsegu 40 nastavnih sati i sastoji se od: općeg dijela Obveznog prava grupe, grupe ugovora ovisno o interesnoj skupini i primjera iz prakse

Nove radionice u ponudi:

RADIONICA "Digitalna fotografija - osnovni program"

 • Vrsta digitalnih fotoaparata, njihova primjena i savjet o budućoj kupnji
 • Objektivi (vrste objektiva, efekti kod snimanja, blenda)
 • Polje dubinske oštrine (pojam, primjena i kontrola polja na fotografiji)
 • Zatvarač (pojam i opis, primjena brzine zatvarača i efekti na fotografiji)
 • Memorijske kartice (rad s karticama, vrste, upozorenja i praktični savjeti)
 • Formati digitalnih fotografija ( primjena, veličina i iskoristivost)
 • Ekspozicija (pojam, elementi ekspozicije, podešavanje ekspozicije, svjetlomjer)
 • Modovi rada fotoaparata (podešavanje i praktična primjena)
 • Histogram (očitavanje rezultata i korekcija ekspozicije)
 • ISO vrijednost (upotreba, praktična primjena, posljedice podizanja ISO vrijednosti)
 • Mjerenje svjetla (načini mjerenja smjera svjetla i primjena)
 • Fokusiranje (AF sustav i njegov rada, AF točke, načini rada AF sustava)
 • Pravilno držanje fotoaparata (sprečavanje izrade mutnih fotografija, pravila držanja fotoaparata, korištenje oslonaca, podloga i stativa)

Radionica se izvodi u opsegu 20 nastavnih sati i sastoji se od teorijskog i praktičnog dijela. Zbog osigurane kvalitete izvedbe programa broj polaznika je ograničen na 8.

RADIONICA "Digitalna fotografija - napredni program"

 • Kompozicija fotografije
 • Vrste svjetlosnih senzora (podjela, gdje se koji tip koristi, kvaliteta)
 • Boja i kontrola boje svjetlosti (temperatura svjetla i korekcija boje svjetla)
 • Polje dubinske oštrine i primjena
 • Elektronska bljeskalica (TTL, primjena, modifikacija)
 • Kadriranje
 • Kut snimanja i efekti
 • Perspektive (primjena i odabir)
 • Procesi gledanja fotografije
 • Točke interesa
 • Pravilo trećina
 • Tonovi i WB boje u otežanim uvjetima

Radionica se izvodi u opsegu 20 nastavnih sati i sastoji se od teorijskog i praktičnog dijela. Zbog osigurane kvalitete izvedbe programa broj polaznika je ograničen na 8.

RADIONICA "Kreativnost u javnom izlaganju"

Središnji cilj ovoga ciklusa radionica je proces javnoga izlaganja "začiniti" kreativnošću. Nakon trodijelnog ciklusa predavanja i radionica polaznici će biti u stanju razumijeti i razlikovati elemente osnovnih teorijskih modela javnoga izlaganja. Vodeći računa o pojedinačnim sposobnostima, svaki će polaznik, svojim tempom, postepeno usvojiti niz kompetencija učinkovite prezentacije - kreativne vještine osmišljavanja, pripreme i prezentacije sadržaja. Polaznici će, nakon sudjelovanja, moći samostalno pristupiti kreativnoj izradi i prezentaciji bilo kakvog sadržaja kojega s bilo kojim ciljem žele prezentirati određenoj publici.

Radionica se izvodi u opsegu 15 nastavnih sati i zbog osigurane kvalitete izvedbe programa broj polaznika je ograničen na 10.

Kontaktiraj nas